Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
25/10/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
26/10/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc với cấp ủy, lãnh đạo cốt cán của Trung tâm Du lịch về Phương án phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới tại Trung tâm Du lịch (Thành phần tham dự khác: Trưởng phòng TC-HC, Phụ trách P.KH-TC và chuyên viên theo dõi về du lịch, Kế toán VQG)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

TTDL chuẩn bị báo cáo, đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc với Sở Du lịch (Thành phần tham dự khác: Giám đốc TTDL Phong Nha - Kẻ Bàng)

- Đ/c Trí đi thực hiện Đề tài về nghiên cứu thực vật đến hết ngày 27/10/2021

- Đ/c Khai họp Tổ xác minh tại Văn phòng BQL Vườn

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 4
27/10/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai đi xác minh tại TTDL

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai đi xác minh tại TTDL

Thứ 5
28/10/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc với cấp ủy, lãnh đạo cốt cán của Trung tâm Du lịch về Phương án phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới tại Hội trường BQL Vườn (Thành phần tham dự khác: Trưởng phòng TC-HC, Phụ trách P.KH-TC và chuyên viên theo dõi về du lịch, Kế toán VQG)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

TTDL chuẩn bị báo cáo

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí họp Ban Chủ nhiệm Đề tài về nghiên cứu thực vật

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 6
29/10/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Trí đi kiểm tra Chi bộ Trạm Kiểm lâm Chà Nòi (Thành phần tham dự khác: Tổ KTGS ĐU)

Đ/c Vinh lái xe