Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ ba, 02/11/2021 - 10:36

Xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, là điểm đến hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đảm bảo an ninh du lịch (ANDL) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng môi trường du lịch Quảng Bình an ninh, an toàn, lành mạnh, văn minh, là điểm đến hàng đầu tại Việt Nam và trung tâm du lịch mạo hiểm của khu vực Đông Nam Á, góp phần đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những khâu đột phá để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, xã hội bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Theo đó, Đề án đảm bảo an ninh du lịch (ANDL) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025 toàn tỉnh tập trung tạo đột phá trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng Nhân dân về công tác đảm bảo ANDL; trách nhiệm xây dựng môi trường du lịch lành mạnh, ứng xử văn minh với du khách; xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp, thương hiệu của du lịch Quảng Bình với du khách; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển du lịch của địa phương; nắm chắc, phân tích và dự báo sát, đúng tình hình; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, làm giảm các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; đẩy lùi tệ nạn xã hội, tình trạng mất an toàn tại các địa bàn du lịch.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch, bảo vệ đường lối, chính sách phát triển du lịch, nguồn tài nguyên du lịch; đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của ngành kinh tế du lịch và các hoạt động kinh doanh du lịch; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Quảng Bình an toàn, thân thiện. Đồng thời tăng cường các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp du lịch và du khách; xây dựng lực lượng chuyên trách đảm bảo ANDL đủ số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, tăng cường trang bị phương tiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đưa du lịch tăng trưởng mạnh mẽ./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha