Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ năm, 25/11/2021 - 20:00

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) từ Hạt Kiểm lâm Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Hạt Kiểm lâm Thành phố Đồng Hới giao nộp cá thể Khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

Cá thể Khỉ mặt đỏ được ông Nguyễn Văn Ba trú tại Tổ dân phố 9, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã tự nguyện chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới. Ông Nguyễn Văn Ba cho biết, ngày 21/11/2021, ông thấy 01 cá thể Khỉ, trên cổ có đeo một sợi dây xích và quấn vào dây điện đường vào nhà ông. Khi phát hiện ông đã gỡ và đưa vào nhà. Qua quá trình tìm hiểu thông tin, ông Ba biết Hạt Kiểm lâm Thành phố Đồng Hới là đơn vị tiếp nhận việc giao nộp động vật rừng nên đã liên hệ cơ quan đến tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể Khỉ mặt đỏ có trọng lượng 2,2 kg.

Khỉ mặt đỏ là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha