Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thông báo chung

Thông báo lần 2 Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (21/12/2022)

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, tại khu vực đường tỉnh 562 (đường 20) đoạn đi qua barie Trạm Kiểm lâm Số 6, thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra,...

Thông báo lần 1 về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (07/12/2022)

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, tại khu vực đường tỉnh 562 (đường 20) đoạn đi qua barie Trạm Kiểm lâm Số 6, thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra,...

Thông báo lần 2 Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (24/02/2022)

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2022, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 bao lác màu...

Thông báo lần 1 về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (15/02/2022)

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2022, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 bao lác màu...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản
Ngày đăng: (05/01/2022)

Vào hồi 23 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực Km 20, đường Tỉnh 562 (đường 20), nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt...

Thư thăm hỏi, động viên của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày đăng: (04/09/2021)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản
Ngày đăng: (13/04/2021)

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 291, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch giáp với xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,...

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2015
Ngày đăng: (30/03/2021)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Thông báo đường dẫn cuộc thi
Ngày đăng: (26/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch sô 174/KH-VQG ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, BQL Vườn Thông báo đường dẫn cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...

Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
Ngày đăng: (02/03/2021)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo