Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Thông báo chung

Công văn hỏa tốc số: 06/BCĐ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: (21/07/2021)

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung Công văn hỏa tốc số: 06/BCĐ

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản
Ngày đăng: (13/04/2021)

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 291, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch giáp với xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình,...

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2015
Ngày đăng: (30/03/2021)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

Thông báo đường dẫn cuộc thi
Ngày đăng: (26/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch sô 174/KH-VQG ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, BQL Vườn Thông báo đường dẫn cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...

Thông báo Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức năm 2020
Ngày đăng: (01/02/2021)

 Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết: Thông báo Số 06/TB-HĐXT

Thông báo Danh sách thí sinh có đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2020
Ngày đăng: (01/02/2021)

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết: Thông báo số 05/TB-HĐXT

Quyết định về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020
Ngày đăng: (01/02/2021)

 Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết: Quyết định số: 04.qd-hdxt.  

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (22/01/2021)

Vào hồi 22 giờ 15 phút, ngày 13/01/2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực Km 11, đường tỉnh 562 (đường 20), nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 1 thuộc Hạt...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (16/10/2020)

Vào hồi 12 giờ 20 phút, ngày 07/10/2020, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm...