Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ ba, 23/11/2021 - 14:42

Tập huấn điều tra Đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh và điều tra các mối đe dọa tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Thực hiện Kế hoạch năm 2021 của Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” VFBC do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ tài trợ (USAID), từ ngày 22 – 23/11/2021, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với BQL Dự án VFBC tỉnh và Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã Quốc tế tổ chức tập huấn điều điều tra Đa dạng sinh học bằng bẫy ảnh và điều tra các mối đe dọa tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cho 21 cán bộ kỹ thuật Vườn quốc gia, 26 lực lượng Bảo vệ rừng, Bảo tồn thôn bản tại các Tổ, Trạm thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và chuyên gia, cán bộ kỹ thuật FFI.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được các chuyên gia bẫy ảnh và SMART của Tổ chức FFI và IZW giới thiệu những nội dung gồm: Kỹ thuật lắp đặt bẫy ảnh và thu thập dữ liệu trên tuyế khảo sát dành cho các thành viên chính của nhóm khảo sát; Hướng dẫn các bước thu thập dữ liệu trên tuyến khảo sát cho nhóm cộng đồng tham gia hỗ trợ của các nhóm khảo sát; Giới thiệu tóm tắt “SOP” để lắp đặt bẫy ảnh và thu dữ liệu liên quan đến bẫy ảnh; Nhập dữ liệu các đội khảo sát vào cơ sở dữ liệu trên SMART Desktop; Cài đặt SMART Mobile trên Smartphones...Bên cạnh đó, thảo luận và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhóm khảo sát.

Thực hành các bước lắp đặt bẫy ảnh

Thông qua khóa tập huấn, các học viên khi tham gia điều tra thực địa nắm chắc các yêu cầu kỹ thuật và thực hành đầy đủ các bước lắp đặt bẫy ảnh theo đúng “ Quy trình vận hành chuẩn (SOP)”; Sử dụng được SMART Mobile app để thu dữ liệu bẫy trên tuyến tuần tra. Đồng thời sẽ hiểu rõ kế hoạch tổ chức thực địa của nhóm và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm khảo sát; Có kế hoạch phối hợp tổ chức hậu cần và tiếp tế hậu cần mỗi ngày cho nhóm khảo sát./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha