Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
10/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại Hà Nội (cả ngày)

- Đ/c Vân trực và đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão (cả ngày)

- Đ/c Trí đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/10/2022

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
11/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

 

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân nghe TTDL báo cáo tổng thể về chuẩn bị tổ chức Lễ tưởng niệm các AHLS tại Đền tưởng niệm các AHLS tại Phòng họp tầng 2

Thứ 4
12/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 09h30: Đ/c Vân dự buổi họp bàn của UBND tỉnh với các sở ngành liên quan về Kế hoạch tổ chức chương trình Chào đón năm mới 2023 tại Phòng họp UBND tỉnh

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc với BQL DA đầu tư xây dựng tại Đồng Hới

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

P.KH-TC, đ/c Lạc lái xe

Thứ 5
13/10/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc với cấp ủy Chi bộ Văn phòng về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai đi kiểm tra công tác nội vụ tại TTDL (cả ngày)

Chi bộ Văn phòng

 

 

Đoàn kiểm tra, đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại Đồng Hới

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 6
14/10/2022
Buổi sáng

-

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 08h30: Đ/c Khai dự Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” tại Hội trường UBND tỉnh (cả ngày)

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

-14h00: Đ/c Vân tham dự Hội thảo về phim tài liệu nhiều tập “Quảng Bình - Những địa danh bất tử” và Chương trình “Quảng Bình hai giỏi” tại Đài PTTH QB

Đ/c Vinh lái xe