Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
03/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/10/2022

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Cầu siêu tại Đền tưởng niệm các AHLS (Mời Giám đốc TTDL cùng đi)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 3
04/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc chỉ đạo làm việc online tại thành phố Đồng Hới

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai đi kiểm tra công tác nội vụ tại HKL VQG đến hết ngày 05/10/2022 (Đoàn kiểm tra cùng đi)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 4
05/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc dự họp tại UBND tỉnh

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 5
06/10/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân họp BCH Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại Đồng Hới

- Đ/c Khai đi kiểm tra công tác nội vụ tại Trung tâm CHBT&PTSV đến hết ngày 07/10/2022 (Đoàn kiểm tra cùng đi)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai tham dự Lễ công bố thành lập Đảng bộ bộ phận TTDL (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

Đ/c Lạc lái xe

Thứ 6
07/10/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai tham dự Hội nghị giao ban BQL Vườn tháng 9/2022 (Mời Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tham dự)

P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 13h00: Đ/c Vân tham gia Đoàn khảo sát thực tế của Sở Du lịch để xem xét, đánh giá và góp ý các nội dung Đề án bổ sung chương trình sản phẩm du lịch “Khám phá hang Ô rô - Hang Hoàn Mỹ” (Đại diện phòng KH-TC cùng đi)

 

Đ/c Vinh lái xe