Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
26/09/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai đi kiểm tra công tác Đảng Chi bộ Trung tâm Cứu hộ

 

Tổ kiểm tra Đảng

Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
27/09/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc họp tại Tỉnh ủy (cả ngày)

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân trực chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 4 đến hết ngày 28/9/2022

Thứ 4
28/09/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ 5
29/09/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại Tỉnh ủy

 - Các đ/c PGĐ sinh hoạt Chi bộ Văn phòng tháng 9/2022

Đ/c Lạc lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ 6
30/09/2022
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí dự họp kỹ thuật xây dựng quy trình thao tác chuẩn về tuần tra BVR và tháo gỡ bẫy của dự án VFBC tại Khách sạn Sài Gòn - Phong Nha (cả ngày)

- 09h00: Đ/c Trí họp nội bộ các Nhóm, Tổ thư ký và CEGON Ban tham vấn BTTB tại Hội trường tầng 2

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS VQG tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c BCH CĐCS tham dự)

Đ/c Lạc lái xe

 

BTV BTTB

 

  

CĐCS VQG

Buổi chiều

- 13h45: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí họp Ban tham vấn mở rộng BTTB tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Kế hoạch)

- Đ/c Khai đi thành phố Huế bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp theo Giấy mời của Phân viện học viện hành chính quốc gia TP Huế

BTV BTTB