Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 15/10/2016 - 15:13

Hội nghị cán bộ công chức khối Văn phòng BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng năm 2014

Sáng ngày 28 tháng 2 năm 2014, khối Văn phòng BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Tịnh – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng cùng toàn thể cán bộ công chức khối Văn phòng.

Hội nghị đã được nghe trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014,  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa Chuyên môn và Công đoàn; báo cáo thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013. Các viên chức tham gia Hội nghị đã tham gia thảo luận, góp ý bổ sung vào các báo cáo, Qui chế chi tiêu nội bộ. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2013 để thực hiện tốt nhiệm vụ của chuyên môn và công đoàn.
 
Trên cơ sở đóng góp ý kiến của viên chức, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2014: 100% cán bộ viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu lao động tiên tiến; trong đó có 35 – 40% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 20 – 25% đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 10% cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 100% tập thể bộ phận đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Tạo điều kiện cho 1 – 2 cán bộ theo học các lớp cao học, 1- 2 cán bộ được tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 1- 2 cán bộ theo học Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính; tạo điều kiện thuận lợi cho những đồng chí đang theo học các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 
Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 - 2016 gồm 03 đồng chí. Phát động phong trào thi đua năm 2014, đồng thời ký kết giao ước thi đua giữa Chuyên môn và Công đoàn bộ phận năm 2014.
 
 
 Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc BQL Vườn đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013./.

  BTT
Mã xác nhận:
captcha