Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 03/12/2021 - 16:10

Dự án Thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã và du lịch có trách nhiệm dựa vào thiên nhiên vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Ngày 02/12/2021, tại Hội trường BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã có buổi làm việc với Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường về chuẩn bị Văn kiện Dự án “Thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã và du lịch có trách nhiệm dựa vào thiên nhiên vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam”. Về phía Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học có bà Hoàng Thị Thanh Nhàn – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường cùng các thành viên và các chuyên gia xây dựng dự án. Về phía BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đại diện lãnh đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc VQG; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị kinh doanh du lịch.

Toàn cảnh Hội thảo

Dự án “Thúc đẩy bảo tồn loài hoang dã và du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” được Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Mục tiêu chính của Dự án là bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên song song với việc phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm góp phần bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy việc thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030 và Khung toàn cầu về đa dạng sinh học sau năm 2030. Bản ý tưởng xác định Dự án đã được GEF thông qua ngày 17/5/2021.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường giới thiệu về Dự án “Thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã và du lịch có trách nhiệm dựa vào thiên nhiên vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam”. Giới thiệu tiến trình và kết quả cần đạt được của giai đoạn chuẩn bị dự án cũng như kế hoạch làm việc với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng văn kiện dự án. Theo đó, thời gian xây dựng văn kiện Dự án 06 tháng ( từ tháng 10/2021 – 03/2022). Dự án có 4 hợp phần: Tăng cường thể chế, chính sách và pháp lý để hài hào công tác bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch; Xây dựng quan hệ đối tác trong phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên mang lại lợi ích cho cộng đồng, bảo vệ các loài hoang dã, môi trường sống của chúng và sinh thái cảnh quan; Xây dựng năng lực và thay đổi hành vi, công nhận giá trị của du lịch vào thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học; Phổ biến, quản lý kiến thức và giám sát, đánh giá. Bên cạnh đó, Dự án đưa ra các nội dung về hiện trạng, các thiếu hụt, các thách thức, các rào cản như: chính sách, thực thi pháp luật và các kế hoạch, chương trình để hài hòa bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch; hiện trạng của các loài chính ở các khu vực trên cạn và ven biển; vấn đề xã hội và an toàn môi trường; vai trò cộng đồng trong bảo tồn và phát triển du lịch...

Đại diện Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học giới thiệu Văn kiện Dự án 

Các giải pháp và kết quả đầu ra của Dự án: Khung chính sách để vận hành du lịch dựa vào thiên nhiên được tăng cường bao gồm các chính sách: quan hệ đối tác công tư và sự tham gia của cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích từ du lịch dựa vào thiên nhiên; nâng cao năng lực thể chế cho phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên; tăng cường giám sát hiện trạng các nguồn TN ĐDSH để đánh giá hiệu quả quản lý KBT, quản lý mối đe dọa đối với ĐVHD và kết quả BT các động du lịch dựa vào thiên nhiên; thay đổi các hành vi và tiêu chuẩn xã hội, thúc đẩy sự chấp thuận cách tiếp cận bền vững hơn hướng tới du lịch dựa vào TN và bảo vệ các loài hoang dã; nâng cao nhận thức cộng đồng tại các VQG và các vùng đệm nhằm thay đổi thái độ và tạo áp lực xã hội để ngăn chặn hoạt động săn bắt trái phép các loài động vật hoang dã...

Đại diện nhóm chuyên gia trình bày kế hoạch quá trình xây dựng văn kiện Dự án

Hội thảo cũng được nghe đại diện BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng giới thiệu tổng quan về hiện trạng, tình hình quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Tham luận của các sở, ban ngành, cơ quan và tổ chức liên quan tại địa phương về các hoạt động tham gia, phối hợp của các cơ quan trong hoạt động quản lý, bảo tồn ĐDSH, phát triển du lịch sinh thái dựa vào thiên nhiên tại Vườn Quốc gia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề chính như nhận diện, xác định cụ thể các vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ Dự án; đề xuất giải pháp và cách thức phối hợp giữa các bên liên quan để quá trình xây dựng và triển khai Dự án đạt hiệu quả cao, bảo đảm tính khả thi, phù hợp, huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu nêu ra những tồn tại, thiếu hụt và thách thức cũng như rào cản để hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên; các chính sách quan trọng và các nội dung cần bổ sung và cải thiện chính sách cần thiết; hiện trạng, thực trạng đào tạo chính và năng lực cần thiết cho các cơ quan cấp tỉnh, chính quyền địa phương và các công ty lữ hành để quản lý và giám sát hoạt động phát triển du lịch nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn và chuẩn mực đã thiết lập cho quy hoạch, phát triển du lịch bền vững.

Đại diện lãnh đạo BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng giới thiệu tổng quan VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đánh giá cao những góp ý của các đại biểu đối với văn kiện Dự án “Thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã và du lịch có trách nhiệm dựa vào thiên nhiên vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam”. BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ phối hợp với các chuyên gia và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trong văn kiện Dự án theo đúng kế hoạch đề ra./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha