Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 23/08/2021 - 09:01

Đoàn Cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức sinh hoạt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐTN ngày 10/8/2021 của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021), ngày 20/8/2021, Đoàn Cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã quán triệt và triển khai tổ chức sinh hoạt tại các Chi đoàn với chủ đề “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Quảng Bình”.

Sinh hoạt tại Chi đoàn Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 đang còn có nhiều diễn biến phức tạp, các Chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai hoạt động sinh hoạt tại Chi đoàn bằng hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng như Google Meet, Zoom, Zalo.

Sinh hoạt tại Chi đoàn Văn phòng Ban Quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Thông qua các hình thức đa dạng như nghe báo cáo chuyên đề, thi hỏi đáp, chiếu phim, video, phổ biến tài liệu, 4/4 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã cung cấp những kiến thức hữu ích cho các đoàn viên thanh niên về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời có sự liên hệ chặt chẽ với các đoàn viên thanh niên trong việc học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa to lớn đối với đoàn viên thanh niên trong cả nước. Học tập và noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tuổi trẻ Quảng Bình nói chung và tuổi trẻ VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng nguyện ra sức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ của bản thân để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Bình giàu mạnh, đồng thời bảo tồn và phát huy một cách bền vừng các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho các thế hệ mai sau, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Anh Tuấn - Xuân Bách

Mã xác nhận:
captcha