Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 29/07/2022 - 16:33

BQL Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tham dự Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

Ngày 28/7, tại thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) với sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham dự Hội thảo có các nhà quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa của Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực di sản văn hóa và đại diện các Trung tâm/Ban quản lý các khu di sản thế giới tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tham gia đóng góp tham luận góp ý về việc đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), với chủ đề "Tầm nhìn và thực tiễn hợp tác công – tư trong việc quản lý điểm đến tại Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; Những vấn đề đặt ra từ quy định của pháp luật về Di sản văn hóa". Tham luận đã tập trung đánh giá tình hình thực tiễn và những kết quả đạt được về hợp tác công – tư trong công tác quản lý điểm đến tại Di sản TNTG VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, đồng thời phân tích một số thuận lợi cũng như bất cập về cơ sở pháp lý trong việc triển khai hợp tác công – tư tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trong thời gian qua.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì hội thảo. (Ảnh: Trần Huấn)

Có thể nói rằng, sau 20 năm ban hành Luật Di sản văn hóa và hơn 10 năm luật được sửa đổi bổ sung, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của các Di sản văn hóa nói chung và Di sản Thiên nhiên Thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng ngày càng hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cộng đồng, góp phần thu hút du lịch,... tạo thêm thế và lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. Tuy nhiên, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cũng nhận thấy rằng cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Di sản văn hóa đang dần bộc lộ một số hạn chế, bất cập cả về nội dung và hình thức trong từng lĩnh vực cụ thể. Một số quy định của Luật Di sản văn hóa còn chung chung, còn thiếu một số chích sách thu hút nguồn lực xã hội, một số quy định không đồng nhất, một số quy định còn xung đột với các luật khác. Do đó, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa cùng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành là hết sức cần thiết, nhằm bắt kịp sự vận động và biến chuyển của xã hội, điều chỉnh, cụ thể hóa được những vấn đề còn vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Di sản.

Được biết, thời gian dự kiến trình Quốc hội xem xét Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) là Kỳ họp thứ 7 năm 2024 và thời gian thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) là Kỳ họp thứ 8 năm 2024. Hy vọng, hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) sẽ sớm được thông qua để đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn quản lý, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam nói chung và Di sản TNTG Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói riêng vì mục tiêu phát triển bền vững./.

Mỹ Hạnh
Mã xác nhận:
captcha