Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 12/08/2022 - 15:03

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 759/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN),  chiều ngày 11/08/2022, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức lớp tập huấn huấn công tác bảo vệ BMNN năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đại diện lãnh đạo các Trạm, Tổ, bộ phận Hạt Kiểm lâm VQG, viên chức Khối Văn phòng BQL Vườn; viên chức tham mưu công tác bảo vệ BMNN và văn thư các đơn vị trực thuộc BQL Vườn.

Thượng tá Hoàng Thanh Bình – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình quán triệt, phổ biến những nội dung về bảo vệ BMNN 

Tại lớp tập huấn các cán bộ, chuyên viên BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được đồng chí Thượng tá Hoàng Thanh Bình – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình quán triệt, phổ biến những nội dung về BMNN và bảo vệ BMNN; Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ BMNN; Các hình thức làm lộ, mất BMNN; Hoạt động của các đối tượng xâm hại đến BMNN; Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước; Phạm vị, phân loại, ban hành danh mục BMNN; Hoạt động bảo vệ BMNN; Trách nhiệm bảo vệ BMNN. Quán triệt, phổ biến Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật (Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ BMNN, Thông tư số 24/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác Bảo vệ BMNN, Quyết định số 25/2021/ QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản có liên quan).

Toàn cảnh lớp tập huấn

Bên cạnh đó, các cán bộ, chuyên viên BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã được hướng dẫn những công việc cụ thể, những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; Việc các cơ quan, đơn vị phải làm để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN theo Pháp lệnh và các quy định, văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thông qua khóa tập huấn, các cán bộ, chuyên viên BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện công tác bảo vệ BMNN trong tình hình mới. Đồng thời, trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp công tác bảo vệ BMNN theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại đơn vị./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha